2009-09-29

Mekanik som skall märka mörk materia

Mörk materia tros utgöra nästan 25 % av universums totala materiamängd. Den kallas för mörk materia då den inte avger någon elektromagnetisk strålning och således inte kan uppmätas på vanligt vis. Vi kan endast avgöra att den finns där genom att studera dess gravitionella påverkan på vanlig materia, alternativt hur den växelverkar med densamma.

Idag är fenomenet med mörk materia en av fysikens största utmaningar, men forskaren Eduardo García Abancéns vid UNIZAR's Laboratorium för Kärnfysik och Astropartiklar är en av dem som inte räds att ta sig an detta. ”Vi har för avsikt att spåra mörk materia genom att använda oss av prototyper liknande den vi har utvecklat” förklarar Abancéns som refererar till samarbetet mellan Zaragozas Universitet och det franska Institut d'Astrophysique Spatiale och den ”scintillerande bolometer” som de tillsammans har arbetat på.

En bolometer är ett instrument som mäter energin hos elektromagnetisk strålning, och scintillator är gjord av kristaller av genomskinliga material som används i instrument för att påvisa partiklar eller högenergisk elektromagnetisk strålning. I det här fallet är scintillatorn gjord av vismut, germanium och syre (BGO: Bi4Ge3O12) och är tänkt att fungera som en mörk materia-detektor.

Tekniken är baserad på att samtidigt mäta ljuset och värmen som uppstår vid interaktionen mellan detektorn och förmodade WIMP:ar (Weakly Interacting Massive Particles) vilka enligt olika teorier bevisar den mörka materians existens.

Scintillationen av diverse partiklar tillåter den här metoden att skilja signaler som WIMP:ar avger, från signaler som kommer av bakgrundsstrålningen.

”Den nya scintillerande bolometern har hitintills presterat utmärkt och bevisat sin tillförlitlighet som detektor i experimenten att upptäcka mörk materia.” säger García Abancéns.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar