2009-12-13

Geminiderna kommer!

Ytterligare en meteorsvärm är på väg, nu med något kortare varsel från oss här på SpaceFlash.

Morgondagen kommer för de flesta av er att förknippas med Lucia, men skyarna har fler ljus att erbjuda för den som begåvas med en klar himmel.

Geminidernas förekomst registrerades först under senare halvan av 1800-talet och sedan dess har deras aktivitet successivt ökat, från genomsnittet på ca. 20 i timmen under tidigt 1900-tal till 50-80 "stjärnfall" per timme i nuvarande samtid.

Läs mer på: Meteorshower Online