2010-01-25

Även solen har fläckar

På solens ytan kan man med hjälp av särskilda filter och teleskop se mörka fläckar, som är områden kallare än omgivningen. Ytan är normalt c:a 6000 grader celsius och fläckarna c:a 1500 grader lägre. Man kan även se dessa fläckar med en vanlig fältkikare, riktad mot solen, som sedan projiceras på ett vitt ark. 

Dessa fläckar är olika till både storlek och till antalet och de roterar över solens ytan - precis som jordens länder ser ut att göra sett från t ex månen. Då jorden roterar runt sig själv på 24 timmar så roterar solen runt sin egen axel 25 dygn.

Antalet fläckar går upp och ned och har en återkommande cykel på 11 år. Just nu i höstas och före årsskiftet var antalet nere i noll men har nu börjat att öka  igen.

På bilden nedan kan man tydligt se två områden med ett par-tre större fläckar vardera. Bilderna här är tagna av NASA nu idag och igår (24:e respektive 25:e januari 2010)             

Om du är intresserad av att göra egna försök att leta solfläckar kan du hitta tips om du söker på internet eller frågar på biblioteket.
Ett varningens ord bara: Titta aldrig direkt mot solen!