2009-10-23

Frivilliga till Mars sökes

…Eller åtminstone för en simulation av en resa till den Röda Planeten.

Man har på senare år seriöst börjat spekulera och forska kring vilka möjligheter människan har att resa till Mars, men än så länge finns det fortfarande många problem som måste lösas, inte minst angående den mänskliga faktorn.

När vi åker till Månen, skyddas vi från rymdens gammastrålning av Jordens magnetfält, men skulle vi färdas utanför denna, måste vi försäkra oss om att på artificiell väg kunna uppbåda ett motsvarande skydd. Ytterligare ett problem är nollgravitationen: Man vet ännu inte allt om hur den mänskliga kroppen affekteras av tyngdlöshet, men hitintills har många negativa och degenererande effekter kunnat påvisas hos astronauter som tillbringat en längre tid i tyngdlöshet, och då en tripp till Mars beräknas ta cirka 2 år enkel väg, är även detta givetvis någonting man måste tillskansa sig större kunskaper i.

Det är därför som ESA nu, tillsammans med det Ryska Institutet för Biomedicinska Problem (IPMP) planerar att skicka en sexmannabesättning på en 520 dagars lång simulerad resa till Mars. Simulationen skall följa mallen för en verklig marsresa och inkluderar en utforskningsfas av planetens yta. Födan under uppdraget kommer att vara identisk med den näring som utspisas på ISS. Uppdraget kommer att ta sin början sent i år i en särskild facilitet i Moskva och besättningen kommer under nästan två års tid att vara tvungna att överleva på egen hand samt förlita sig på de tusentals ingenjörer och forskare på Jorden, vars arbete har gjort resan möjlig.

De kommer att uppleva extrem isolering i ett begränsat utrymme, förlora Jorden ur sikte och all radiokommunikation med hemplaneten kommer att ske med en 40 minuter lång fördröjning mellan varje anrop.

Ett framtida uppdrag till Mars är förvisso en djärv vision, men förberedelserna är redan i full gång.