2009-10-09

Ring upptäckt kring Saturnus!

Men det är väl ändå inga nyheter, eller? Ända sedan planeten upptäcktes har den utmärkt sig i solsystemet såsom varande den enda av planeterna som pryds av ett utstuderat och omfattande ringsystem, så det kan tyckas likt ett dåligt skämt att påstå att ringar runt Saturnus skulle vara någonting nytt.

Det här är dock någonting helt annat än de ringar av sten och stoft som ligger i omlopp närmast Saturnus, vilket NASAs rymdteleskop Spitzer upptäckte i tisdags då den blev det första att upptäcka den tunna ring av is och stoftpartiklar som tar sin början ca. 6 miljoner km från planeten, och därifrån sträcker sig ytterligare 6 miljoner km ut i rymden.

Ringen lutar 27 grader I förhållande till Saturnus ringplan, är så pass voluminös att det skulle krävas ca. en miljard jordklot för att fylla upp den och trots sin kalla temperatur på -193 grader avger den värmestrålning. Ringens djup är motsvarande 20 gånger planetens diameter, men samtidigt väldigt diffus och reflekterar inte mycket synligt ljus; emellertid lyckades Spitzer detektera dess infraröda ljus. Det är första gången man har observerat aktuellt område med ett infrarött instrument.

Vad som är desto mer intressant angående den nyligen upptäckta stoftringen är att den kan förklara mysteriet med Saturnus måne Japetus, vars ena sida är ljus emedan den andra är väldigt mörk. Ytterligare en av Saturnus fjärran satelliter, Phoebe, har sin omloppsbana mitt i stoftringen och misstänks vara upphovet till den lösdrivande materian. Ringen roterar i samma riktning som Phoebe, emedan Japetus, Saturnus övriga månar samt dess nära ringsystem, roterar i motsatt rikning. Forskare har länge trott att det finns ett samband mellan Phoebe och Japetus mörka halva, vilket nu bekräftas med antagandet att stoft från den nyupptäckta ringen rör sig längre in, kolliderar med Japetus och således orsakar kontrasterna på dess yta.

Rymdteleskopet Spitzer befinner sig för närvarande 106 miljoner från Jorden, och fortsätter alltjämt sitt uppdrag att spåra och dokumentera infraröd energi.

LCROSS Lunar Impactor Mission IDAG!

Idag sker the big crunch!

NASA-sonden LCROSS slår ned i kratern Cabeus på månens sydpol. Där ska det sedan letas vattenånga.

Kl 13:31 sker smällen och AlbaNovateleskopet följer det hela!

http://twitpic.com/kt6ju
http://bit.ly/5BkLd

Tack Robert C, för länk- och bildlån! :-)

Fotot av månen: Alexis Brandeker