2009-12-29

Andra jordliknande exoplaneten upptäckt!

För cirka två veckor sedan tillkännagavs upptäckten av ytterligare en så kallad superjord. Vi på SpaceFlash har tidigare behandlat ämnet i artikeln om CoRoT-7b, och i likhet med CoRoT-7b upptäcktes även denna nya, kallad GJ1214-b, med den så kallade passagemetoden.*

GJ1214-b befinner sig relativt nära jorden, på bara 40 ljusårs avstånd, i konstellationen Ormbäraren där den kretsar kring den röda dvärgen GJ1214. Denna stjärna av M-typ är endast en femtedel av Solens storlek, 3/1000 av dess luminositet och har en yttemperatur på ca. 2700 Cº.

Exoplaneten har en radie på 2.7 gånger jordradien; den ligger endast dryga 2.1 miljoner kilometer från sin stjärna och avverkar ett varv kring denna på endast 38 jorddygn (jämför med Merkurius som har ett medelavstånd på ca. 60 miljoner kilometer från Solen). GJ1214-b är en av de två minsta hitintills upptäckta transita världarna och är mycket mindre, svalare och mer jordlik än någon annan känd exoplanet. Likväl är allting relativt, och med ”sval” avses i det här fallet en yttemperatur på uppskattningsvis 200 Cº vilket egentligen är för varmt för att den ca. 200 meter tjocka atmosfären som omsluter planeten skall kunna existera under en längre tid. Vad vi kan studera, är således en nybildad atmosfär som är mycket tjockare än jordens.

”Det gör att det höga trycket och bristen på ljus skulle utesluta liv som vi känner det. Men förhållandena är ändå väldigt intressanta eftersom de skulle kunna möjliggöra komplexa kemiska reaktioner” säger David Charbonneau, astronomiprofessor vid Harvard University (samt en av två författare av den forskningsartikel som rapporterar upptäckten av GJ 1214b) och menar att eftersom den här planeten ligger så nära Jorden borde Hubble snart kunna fastställa vad atmosfären består av.

Man tror att GJ1214-b:s komposition består av ungefär ¼ sten och ¾ vattenis och annan is, och då kommer man snabbt in på en av de kemiska reaktioner som Charbonneau kan referera till: Att vatten skulle kunna förekomma i fast form vid 200 Cº är givetvis helt otänkbart, men Zachory Berta, medförfattare till ovan nämnda forskningsartikel, menar att det kan röra sig om Is VII (sju), en kristallin form av vatten som kan förekomma även vid höga temperaturer under rätt tryckförhållanden (10 GPa, eller över 20 000 gånger trycket vid havsytan här på Jorden).

Malcolm Fridlund, astronom vid Europeiska rymdorganet ESA, som var med i teamet som upptäckte CoRoT-7b kommenterar upptäckten genom att konstatera att vi nu har sex terresta planeter:

”Merkurius, Venus, jorden, Mars, Corot-7b och GJ 1214 b”

*Passagemetoden utnyttjar att det uppstår ett avbrott i ljuset från en stjärna varje gång en planet passerar mellan denna och Jorden. Det är mycket lättare att upptäcka små planeter av Jordens storlek med passagemetoden eftersom den blir allt känsligare ju mindre planeten är.

Källor:
ESO 50/09
Science Daily

2009-12-27

Phobos och Deimos fångade på film samtidigt!

Planeten Mars har två månar, Phobos och Deimos, och för ett tag sedan - närmare bestämt den 5 november - fångades de båda samtidigt på film för första gången!

Det var ESA:s (European Space Agency) Mars Express, som stod för bedriften och kameran ombord tog 130 bilder, under 1½ minut, som sedan sattes ihop till en film.

Upplösningen är 110 m/pixel för Phobos (närmast i bild) och 240 m/pixel för Deimos (längst bort i bild).

Bilderna togs med "Super Resolution Channel" (SRC) på "the High Resolution Stereo Camera" (HRSC), som de kallas.

Frånsett wow-faktorn så kommer dessa unika bilder att hjälpa till i beräkningarna av de båda månarnas omloppsbanor.

Filmen kan ses bl a på YouTube, på länken http://www.youtube.com/watch?v=q11goXUmufw

Spännande vinterhimmel, januari-mars 2010!

Detta är en sammanfattad text från bl a Telescopium 4/09 plus egna kommentater.
Bild: Planetet Mars i 3D. Källa: Google Earth 5.0/cnet news

PLANETERNA
Av planeterna är det bara Mars och Saturnus som är observerbara under hela perioden. Båda kan ses med blotta ögat. 29 januari står den röda planeten dessutom i opposition, vilket gör den extra gynnsam för observationer! Denna opposition är dock inte lika gynnsam som den under 2003 - då den skenbara diametern var 25 bågsekunder. Nu uppnår den bara 14 bågsekunder, men det är full tillräckligt för att man ska kunna se detaljer i teleskop. Månen passerar strax söder om Mars den 3 januari, den 30 januari, den 26 februari och den 25 mars. Den 25 februari bildar månen, Mars och Pollux en triangel tillsammans. Den 6 januari står månen nära Saturnus, liksom 2-3 februari, samt 2 och 29 mars. Det är lättare att se Saturnus inre månar just nu, när planetens ringsystem fortfarande är förhållandevis liten, och kommer att vara så under hela perioden. Den 2 mars står månen en bit söder om ringplaneten. Planeten passeras även av månen den 29-30:e samma månad. Mars och Saturnus skenbara diameter är, kring den 15 februari, cirka 13,4 respektive 19,1 bågsekunder.

Jupiter är synlig i den nedre halvan av Sverige under bara januari månad. Detsamma gäller Uranus. Jupiter är synlig för blotta ögat medan Uranus kräver fältkikare eller litet teleskop. Den 1-18 januari, liksom den 15 februari står månen nära den större av de båda gasplaneterna. Jupiter och Uranus skenbara diameter är, kring den 15 februari, cirka 33,1 respektive 3,4 bågsekunder.

Venus börjar bli synlig i slutet av denna period och kommer då tillbaka som aftonstjärna. Merkurius gör även detsamma. Den 31 mars står dessa två planeter endast 3,5 grader ifrån varandra sett från jorden. Den 16 och 17 mars står den smala månskäran strax norr om Venus. Aftonstjärnan ligger även i närheten av Jupiter fyra dagar i mitten av februari - då även månen passerar nära - men det kommer inte att synas då planeterna ligger så nära solen att de hinner gå ned innan skymning. Venus och Merkurius skenbara diameter är, kring den 15 februari, cirka 9,9 respektive 5,3 bågsekunder.

Tellus - alltså vår egen planet - har precis den 21 december passerat midsommar, om man befinner sig på den södra halvan av jordklotet. Vi på den norra har annars fått längre dagar än nätter ifrån samma datum och går nu mot varmare och ljusare tider igen. :-) Jorden är solen som närmast (0,98 AE) den 3 januari (se nedan).

MÅNEN
Nymåne inträffar under denna period 15 januari kl 08:11, 14 februari kl 03:51, samt 15 mars kl 22:01.
Fullmåne inträffar 30 januari kl 07:18 - bara 2 timmar och 34 minuter innan undertecknads 40-åriga födelsedag infaller ;-) , 28 februari kl 17:38 och 30 mars kl 04:25.
Däremellan inträffar Första kvarteret 23 januari kl 11:53, 22 februari kl 01:42 och 23 mars kl 12:00.
Sista kvarteret inträffar 7 januari kl 11:39, 6 februari kl 00:48 och 7 mars kl 16:42.

SOLEN
Jorden kommer solen som närmast, i sin årliga bara runt vår stjärna, den 3 januari på ett avstånd av 0,98 AE, eller 147 miljoner kilometer. Den 20 mars inträffar Vårdagjämningen kl 18:32, då natt och dag är lika långa. Solen passerar då himmelsekvatorn från söder till norr.

Den 15 januari inträffar årtusendets(!) längsta ringformiga solförmörkelse på hela 11 minuter och 8 sekunder. Den är dock inte observerbar i Sverige, men kan ses som partiell i sydligare delar av Europa. Själva förmörkelsen kan ses i centrala Afrika, Indiska oceanen (där maximum nås), Indiens sydspets, norra Sri Lanka, Bengaliska bukten, Burma och Kina. Har du tur hinner du boka din vintersemester till någon av dessa länder, om du vill uppleva denna extremt långa (ringformiga) solförmörkelse!
Sverige får vänta tills 4 januari 2011 tills nästa förmörkelse.

ASTEROIDER, KOMETER OCH METEORER
Av asteroiderna är Vesta, Herculina och Pallas synliga fram t o m mars liksom kometerna C/2007 Q3 (Siding Spring), 81P/Wild 2 och C/2009 O2 (Catalina) - för dem som vill observera dessa.
Meteorerna Quadrantinerna (som tros vara spillrorna av asteroiden/inaktiva kometen 2003 EH1) strålar ut från Björnvaktaren den 1-5 januari, med ett maximum den 3 januari kl 20 - alltså på "bästa sändningstid"! :-) Man beräknar ett ZHR på upp till 120 meteorer/timme, dvs 2 stycken i minuten! En 87%-ig måne kan tyvärr störa en större del av natten...

2009-12-13

Geminiderna kommer!

Ytterligare en meteorsvärm är på väg, nu med något kortare varsel från oss här på SpaceFlash.

Morgondagen kommer för de flesta av er att förknippas med Lucia, men skyarna har fler ljus att erbjuda för den som begåvas med en klar himmel.

Geminidernas förekomst registrerades först under senare halvan av 1800-talet och sedan dess har deras aktivitet successivt ökat, från genomsnittet på ca. 20 i timmen under tidigt 1900-tal till 50-80 "stjärnfall" per timme i nuvarande samtid.

Läs mer på: Meteorshower Online

2009-11-06

Önska dig någonting...500 gånger i timmen!

Den årligen återkommande meteorsvärmen känd som Leoniderna, vilken i själva verket utgörs av resterna av kometen 55P/Tempel-Tuttle (vilken senast passerade Jorden år 1466), kommer i år att erbjuda en för oss tämligen unik upplevelse i form av det största meteorregnet under vår livstid. Efter att Jorden passerade igenom kometresterna i november 2008, har man beräknat att Leoniderna 2009 kommer att antaga skepnad av en semi-meteorstorm i vilken vi kommer att kunna se upp till 500 meteorer i timmen. En fullvärdig storm innebär en förekomst av ca. 1000 meteorer i timmen.

I mån av klara skyar kommer vi att kunna bevittna detta skådespel under natten den 17:e November mellan 0:00 och 4:00 lokal tid. Och lägg på minnet, att ju längre du stannar uppe, desto fler meteorer kommer du att få se då meteorskurar har en tendens att vara som mest intensiva ju närmare gryningen det drar sig.

2009-11-01

Himlen faller ned över våra huvuden!

Hur uppmärksam är du?
Skulle du märka om de lokala småglinen brände av en Thunderking i en soptunna på gården?
Skulle du reagera om de gjorde samma sak i din brevlåda, eller om en asteroid exploderade 20 kilometer ovanför ditt huvud?

Med största sannolikhet, om inte annat förhoppningsvis, är det sistnämnda någonting som åtminstone inte skulle undgå de allra flesta, och framför allt hade ett enormt brinnande stenblock på himlavalvet givit någon form av indikation på att vi plötsligt har fått besök. ...Eller?

Tydligen skall vi inte vara alltför säkra på den saken då en mindre asteroid, enligt forskare vid University of Western Ontario, exploderade med samma kraft som 50 000 ton dynamit ovanför Sydsulawesi, Indonesien i början av Oktober. Först nyligen har nyheten offentliggjorts och slår de flesta av oss med häpnad och förvåning.

Asteroiden ifråga var uppskattningsvis 5-10 meter i diameter, och det är inte helt ovanligt att kroppar av liknande storlek kommer in i jordatmosfären: Statistisken visar på 1 gång per 2-12 år och så länge objekten är av sten kan vi vara helt lugna: Stenkroppar mindre än 25 meter i diameter exploderar som regel långt innan de når markytan och således är det ytterst ovanligt att de åstadkommer någon materiell skada, men skulle en kropp av motsvarande storlek däremot vara av metall... ja då är det dags att hålla i sig! Nedslaget av ett dylikt objekt har potential att åsamka stor materiell skada beroende på var den dimper ned och problemet är att objekt som sådana är näst intill omöjliga att upptäcka i förväg. Asteroider är relativt mörka och i mindre skala är de svåra att upptäcka även genom de flesta teleskop; att bygga teleskop som kan genomsöka rymden tillräckligt snabbt och effektivt och i god tid upptäcka potentiellt hotande mindre objekt skulle kosta en förmögenhet, mer än vad någon rymdforskningsinstitution har möjlighet eller villighet att betala, så vad kan vi vi väl i nuläget göra?

- Inte mycket. Bara tålmodigt vänta på den intensiva ljusglimten i skyn och hoppas på att den självdör innan vi får den i huvudet.

2009-10-28

Testuppskjutning genomförd!

Testuppskjutningen som skulle gått av stapeln för några dagar sedan men ställdes in har nu framgångsrikt genomförts.

Bärraketen Ares I-X med en lastkapacitet på 25 ton är den mindre av de två raketermodellerna i Constellationprogrammet och den ska ersätta rymdfärjan med att underhålla ISS och satelliter nära Jorden.

Den större Ares V kommer att ha en lastkapacitet på över 150 ton och ska kunna nå månen.

Orion kallas den kapsel som ingår i programmet och som astronauterna kommer att färdas i.

Läs mer om detaljerna i det äldre inlägget Intressanta fakta.

Läs allt om programmet på Nasas Constellation-program-sida.

Vinn en astonomikurs!

Nu kan du vinna en astronomikurs (värd 99 kr), av och med Assi Astro, på hennes Astronomiblogg!

Mer information finns även på http://www.minkurs.se/astrokursen/.

2009-10-25

Astrokonst på Slottskogsobservatoriet

Så var det dags för lite mer lokala nyheter: I slutet av November kommer ni som bor i Göteborg med omnejd att kunna gå på konstutställning på Slottskogsobservatoriet
men inte beträffande vilken konst some helst, utan temat är givetvis astronomi.

Den 21 November slår portarna upp för Slottskogsobservatoriets konstuställning, som inleds med ett vernissage, och vem som helst är välkommen att ställa upp med sina bidrag. Det enda kravet är att dina verk är rymdrelaterade.

För mer information, finns observatoriets kontaktuppgifter på hemsidan länkad till här ovan.

2009-10-23

Frivilliga till Mars sökes

…Eller åtminstone för en simulation av en resa till den Röda Planeten.

Man har på senare år seriöst börjat spekulera och forska kring vilka möjligheter människan har att resa till Mars, men än så länge finns det fortfarande många problem som måste lösas, inte minst angående den mänskliga faktorn.

När vi åker till Månen, skyddas vi från rymdens gammastrålning av Jordens magnetfält, men skulle vi färdas utanför denna, måste vi försäkra oss om att på artificiell väg kunna uppbåda ett motsvarande skydd. Ytterligare ett problem är nollgravitationen: Man vet ännu inte allt om hur den mänskliga kroppen affekteras av tyngdlöshet, men hitintills har många negativa och degenererande effekter kunnat påvisas hos astronauter som tillbringat en längre tid i tyngdlöshet, och då en tripp till Mars beräknas ta cirka 2 år enkel väg, är även detta givetvis någonting man måste tillskansa sig större kunskaper i.

Det är därför som ESA nu, tillsammans med det Ryska Institutet för Biomedicinska Problem (IPMP) planerar att skicka en sexmannabesättning på en 520 dagars lång simulerad resa till Mars. Simulationen skall följa mallen för en verklig marsresa och inkluderar en utforskningsfas av planetens yta. Födan under uppdraget kommer att vara identisk med den näring som utspisas på ISS. Uppdraget kommer att ta sin början sent i år i en särskild facilitet i Moskva och besättningen kommer under nästan två års tid att vara tvungna att överleva på egen hand samt förlita sig på de tusentals ingenjörer och forskare på Jorden, vars arbete har gjort resan möjlig.

De kommer att uppleva extrem isolering i ett begränsat utrymme, förlora Jorden ur sikte och all radiokommunikation med hemplaneten kommer att ske med en 40 minuter lång fördröjning mellan varje anrop.

Ett framtida uppdrag till Mars är förvisso en djärv vision, men förberedelserna är redan i full gång.

2009-10-14

Fuglesang ny i Teknikdelegation

"Christer Fuglesang har utsetts till ny ledamot i regeringens Teknikdelegation. Teknikdelegationen arbetar för att undvika en framtida ingenjörsbrist. Uppgiften handlar om att vidta olika åtgärder för att öka ungdomars intresse för utbildningar inom matematik, naturvetenskap, teknik och IT.
- Jag är väldigt glad att Christer Fuglesang har tackat ja till att sitta i Teknikdelegationen. En viktig del i arbetet att öka ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik är att det finns förebilder, Christer Fuglesang är en av dem, säger högskole- och forskningsminister Tobias Krantz."

Detta uppger FL-Net.

2009-10-11

50 år av rymdfart


En gammal nyhet, men grafiskt och innehållsmässigt fortfarande otroligt fascinerande bild av människans rymdfart till och med 2008. Presenterad på National Geographic som Dagens Karta en tid tillbaka.

Originalartikel: National Geographic Map of the Day

Bilden högupplöst som JPG

2009-10-09

Ring upptäckt kring Saturnus!

Men det är väl ändå inga nyheter, eller? Ända sedan planeten upptäcktes har den utmärkt sig i solsystemet såsom varande den enda av planeterna som pryds av ett utstuderat och omfattande ringsystem, så det kan tyckas likt ett dåligt skämt att påstå att ringar runt Saturnus skulle vara någonting nytt.

Det här är dock någonting helt annat än de ringar av sten och stoft som ligger i omlopp närmast Saturnus, vilket NASAs rymdteleskop Spitzer upptäckte i tisdags då den blev det första att upptäcka den tunna ring av is och stoftpartiklar som tar sin början ca. 6 miljoner km från planeten, och därifrån sträcker sig ytterligare 6 miljoner km ut i rymden.

Ringen lutar 27 grader I förhållande till Saturnus ringplan, är så pass voluminös att det skulle krävas ca. en miljard jordklot för att fylla upp den och trots sin kalla temperatur på -193 grader avger den värmestrålning. Ringens djup är motsvarande 20 gånger planetens diameter, men samtidigt väldigt diffus och reflekterar inte mycket synligt ljus; emellertid lyckades Spitzer detektera dess infraröda ljus. Det är första gången man har observerat aktuellt område med ett infrarött instrument.

Vad som är desto mer intressant angående den nyligen upptäckta stoftringen är att den kan förklara mysteriet med Saturnus måne Japetus, vars ena sida är ljus emedan den andra är väldigt mörk. Ytterligare en av Saturnus fjärran satelliter, Phoebe, har sin omloppsbana mitt i stoftringen och misstänks vara upphovet till den lösdrivande materian. Ringen roterar i samma riktning som Phoebe, emedan Japetus, Saturnus övriga månar samt dess nära ringsystem, roterar i motsatt rikning. Forskare har länge trott att det finns ett samband mellan Phoebe och Japetus mörka halva, vilket nu bekräftas med antagandet att stoft från den nyupptäckta ringen rör sig längre in, kolliderar med Japetus och således orsakar kontrasterna på dess yta.

Rymdteleskopet Spitzer befinner sig för närvarande 106 miljoner från Jorden, och fortsätter alltjämt sitt uppdrag att spåra och dokumentera infraröd energi.

LCROSS Lunar Impactor Mission IDAG!

Idag sker the big crunch!

NASA-sonden LCROSS slår ned i kratern Cabeus på månens sydpol. Där ska det sedan letas vattenånga.

Kl 13:31 sker smällen och AlbaNovateleskopet följer det hela!

http://twitpic.com/kt6ju
http://bit.ly/5BkLd

Tack Robert C, för länk- och bildlån! :-)

Fotot av månen: Alexis Brandeker

2009-10-03

Intervju med Christer Fuglesang


YouTube kan man se en intervju med Christer Fuglesang, gjord av Assiye Süer direkt efter den omtalade presskonferensen den 26 september.

Christer Fuglesang på SVTB ikväll! UPPDATERAT.

För intresserade kommer man nu ikväll lördag att kunna se Christer Fuglesang på Barnkanalen, SVTB, kl 18!

UPPDATERAT
Bolibompa har rymdfeber kan man se Christer Fuglesang bli intervjuad av programledaren Yankho Kamwendo i repris.

På rymdfebersidan kan man även se fem andra filmer om STS128-uppdraget och inför dagens träff, bland annat en intervju från ISS!


2009-09-30

Simulering av en stjärnas sista tid

Denna datorsimulering av en 5 solmassor stor stjärna i slutet av sin utveckling är gjord på Uppsala Astronomiska Observatorium

På bilderna och filmerna har man kunnat ta ut grafiska representationer av dynamik, temperatur, tryck och densitet på yta och i snitt på ett sätt som verkligheten inte tillåter.

Forskningen är inriktad på att analysera de dramatiska egenskaperna hos stjärnor i detta stadium. Betelgeuse är ett sådant exempel vars förändringar i ljusstyrka och form kan variera så det är synligt för blotta ögat (om man har goda förutsättningar och tålamod får jag anta).

2009-09-29

Mekanik som skall märka mörk materia

Mörk materia tros utgöra nästan 25 % av universums totala materiamängd. Den kallas för mörk materia då den inte avger någon elektromagnetisk strålning och således inte kan uppmätas på vanligt vis. Vi kan endast avgöra att den finns där genom att studera dess gravitionella påverkan på vanlig materia, alternativt hur den växelverkar med densamma.

Idag är fenomenet med mörk materia en av fysikens största utmaningar, men forskaren Eduardo García Abancéns vid UNIZAR's Laboratorium för Kärnfysik och Astropartiklar är en av dem som inte räds att ta sig an detta. ”Vi har för avsikt att spåra mörk materia genom att använda oss av prototyper liknande den vi har utvecklat” förklarar Abancéns som refererar till samarbetet mellan Zaragozas Universitet och det franska Institut d'Astrophysique Spatiale och den ”scintillerande bolometer” som de tillsammans har arbetat på.

En bolometer är ett instrument som mäter energin hos elektromagnetisk strålning, och scintillator är gjord av kristaller av genomskinliga material som används i instrument för att påvisa partiklar eller högenergisk elektromagnetisk strålning. I det här fallet är scintillatorn gjord av vismut, germanium och syre (BGO: Bi4Ge3O12) och är tänkt att fungera som en mörk materia-detektor.

Tekniken är baserad på att samtidigt mäta ljuset och värmen som uppstår vid interaktionen mellan detektorn och förmodade WIMP:ar (Weakly Interacting Massive Particles) vilka enligt olika teorier bevisar den mörka materians existens.

Scintillationen av diverse partiklar tillåter den här metoden att skilja signaler som WIMP:ar avger, från signaler som kommer av bakgrundsstrålningen.

”Den nya scintillerande bolometern har hitintills presterat utmärkt och bevisat sin tillförlitlighet som detektor i experimenten att upptäcka mörk materia.” säger García Abancéns.

Rymd-Assi är nu också Reklam-Assi

Assiye Süer, som vi nämnde tidigare här i samband med Christer Fuglesang-presskonferensen, fortsätter att slå oss med häpnad! Nu senast dyker hon upp i en reklamfilm för Eniro!
Se själva på http://www.youtube.com/watch?v=iqo7mNdAHKE!

2009-09-28

Solen har fläckar igen!

Astrofotografen P-M Hedén har nu upptäckt att solens fläckar nu har kommit tillbaka, efter att ha varit frånvarande ett tag.
Detta kommenterar han på sin blogg Klar himmel.

Gå in på sidan och klicka på solen för förstoring.

2009-09-26

Fuglesangs presskonferens LIVE just nu! - UPPDATERAD


Se Fuglesangs presskonferens LIVE från c:a kl 15 idag - dvs just nu! - på http://www.rymdkanalen.se/blogg !!!

Klockan 17 kan man sedan chatta med honom personligen på Rymdstyrelsen speciella hemsida, på just Rymdkanalen!


UPPDATERAT
2009-09-27
Just nu kan man se på Christers chatt, efter lördagens presskonferens, med tittarna i repris på just http://www.rymdkanalen.se/blogg

Christer Fuglesangs senaste tweet

"Sista grejen efter flygningen: mätte rygglängden. Den var 2 cm längre i rymden. Fria att göra annat två veckor efter landning - rekordsnabbt"

The S.E.T.I. Song

Tycker man om att leta efter utomjordiska signaler från yttre rymden så är denna musikvideo bara ett måste!

Alien Makes Contact!! (The S.E.T.I. Song featuring Billy Reid): http://www.youtube.com/watch?v=h9eX7URM_hU
"It's anly a matter of time until we find intelligent life saying: Hi!..."

2009-09-25

Ny logga

Nu har Spaceflash begåvats med en ny logotyp.
Vad tycks?

Fuglesangs Twittersida ny-uppdaterad

"Världspremiär för STS-128 besättningsfilmen om en timme på Space Center Houston. Sverigepremiär på KTH på måndag."
       
"Förkylningen jag åkte på sista dagarna i rymden äntligen över. Kunde flyga mina sista timmar T-38 jag behöver för kvartalet i kväll."

Christer Fuglesang ger exklusiv intervju! UPPDATERAD.

Den numera riksbekanta rymdbloggaren, rymdteknikstuderande och Sveriges största Christer Fuglesang-fan Assiye Süer kommer att få göra en mycket exklusiv intervju med Christer nu på lördag den 26/9.
Denna intervju kommer att ske på tu man hand efter den presskonferens som kommer att hållas i huvudstaden efter hans "återkomst" både till jorden och till Sverige.

Så här skriver hon bl a i sin blogg:
"jAG HAR VÄRLDENS BÄSTA NYHETER. PÅ LÖRDAG SKA JAG TILL STOCKHOLM OCH VARA MED I EN PRESSKONFERENS DÄR CHRISTER ÄR MED BLAND ANNAT. EFTER DET SKA JAG INTERVJUA HONOM!! INGEN ANNAN MEDIA SKA DÅ VARA DÄR NÄR JAG GÖR DET. FÖRSTÅR NI HUR GLAD JAG ÄR ELLER!?!?!
JAG SKULLE EGENTLIGEN TILL PRESSKONFERENSEN BARA, MEN NU FÅR JAG ÄVEN STÄLLA FRÅGOR TILL HONOM. KOMMER ÄVEN ATT BE OM AUTOGRAF (HAN FÅR SIGNERA MIN ALISSÉ T-SHIRT) OCH TA BILDER MED HONOM! TACK RYMDSTYRELSEN FÖR INBJUDAN!!!!"UPPDATERATAssiye och Christer Fuglesang, innan intervjun.

2009-09-24

På studiebesök i planetfabriken

NASAs Spitzer Space Telescope har tagit en närmare titt på stjärnan LRLL 31 och noterat ett udda scenario kring den unga stjärnan. Någonting som troligen är ytterligare en stjärna, alternativt en planet, förefaller att röra om i den materiaskiva som kretsar kring stjärnan.

Materiaskivor som sådana består av gas och dammpartiklar; det är ur dessa planeter bildas, och även om detta är en lång process som tar miljontals år, erbjuder Spitzer en sällsynt möjlighet att skåda rakt in i vad som mycket väl kan vara födelsen av ett nytt planetsystem.

Under fem månader har rymdteleskopet observerat LRLL 31 och till forskarnas stora förvåning har man under denna tid kunna konstatera att ljuset har varierat på oväntade sätt och detta under en så kort tid som en vecka. Både intensiteten och det infraröda ljusets våglängd förändrades, vilket snart gav upphov till teorin att stjärnan tidvis skyms av en nära följeslagare som rör om i den kringliggande materian. Oavsett det är en annan stjärna eller en planet som håller på att bildas, måste kroppen befinna sig på tämligen nära avstånd från LRLL 31 för att kunna flytta på materian så fort – det kan röra sig om så lite som en tiondel av Jordens avstånd till Solen.

Än så länge vet man inte huruvida det har hunnit bildas några planeter kring LRLL 31, men
man planerar att följa upp det hela från jordbundna teleskop i syfte att finna reda på vad det är som orsakar störningar i gasskivan.


Illustration från NASA

Eureka! Vatten på månen!

Nu har man hittat vatten på månen!
Det är inga små mängder utan mycket mer än man tidigare har kunnat förväntat sig! Vattnet är självklart inte flytande utan den är i fast form som frusen is.
http://www.youtube.com/watch?v=x1OyYCo5Moo

Så här bloggar Assi Astro om nyheten, på http://bit.ly/2s8tAo

Detta är ju perfekt, för när vi en dag har en månbas så kan astronauterna bara smälta lite månvatten, filtrera det och voila - dricksvatten! Undrar vem som får bli den första som dricker vattnet? En Amerikansk astronaut blir det säkert. Kommer nog att bli lika stort som månlandningen (nästan kanske), med ceremonier och allt kan man tänka mig, i true NASA-anda.
Grattis NASA!

I och med denna upptäckt kan man börja fundera vidare om det inte skulle kunna finnas vatten på Mars också...! :-)

Månbas Alfa Revisited


Minns du den gamla science fiction-serien Månbas Alfa, från 70-talet? Har du tänkt dig hur det vore att bo på månen?
(Bilden th: Månbas Alfa - på tv. Science fiction-serie med bland andra Catherine Schell, Martin Landau och Nick Tate.)

Tanken är extra aktuell nu när man just funnit stora mängder vatten där - i form av is! http://www.youtube.com/watch?v=x1OyYCo5Moo
Mer om det här på SpaceFlash!

Denna interaktiva helhäftiga NASA-webbsajt tar dig till en framtida månbas och låter dig ta del av hur det skulle vara att bo och arbeta där!
http://www.nasa.gov/externalflash/LunarOutpost/index.html

När två stycken tre-hjuls robotfordon, med namnet Tri-ATHLETE, dockar med varandra och arbetar som en enhet blir de en sexhjulig "All-Terrain Hex-Limbed Extra-Terrestrial Explorer"! Detta fordon kan ta sig fram över extrem terräng  genom att bla lyfta sina ben över större hinder, lyfta tunga objekt och transportera material från månlandare.
TriAthlete timelapse: http://www.youtube.com/watch?v=X3-NRmdFARc

2009-09-23

Levande uppätna - Svarta hål angriper stjärnor inifrån

De trotsar fysikens kända lagar och upphör aldrig att fascinera, och ju mer fakta som kommer till vår kännedom, desto mer tätnar mystiken kring svarta hål.

När en stjärna ändar sitt liv som en supernova, uppstår så kallade polära jetstrålar till följd av explosionen: Det vill säga koncentrerade gammastrålar som skjuts ut från stjärnans poler och ut i rymden i extremt höga hastigheter. Källorna av dessa gammastrålar (GRB, står för Gamma Ray Bursts och är de ljusstarkaste och mest elektromagnetiska fenomen som hittills påträffats i universum) står oftast att finna miljarder ljusår från Jorden och är extremt sällsynta. Under blott några millisekunder kan en stråle avge lika mycket energi som vår sol under hela dess livstid (ca. 10 miljarder år) och processen som sådan är ett av den moderna astronomins största mysterier.

En hitintills vedertagen teori går ut på att GRB utstrålas i ögonblicket en stjärna (supernova) slits sönder till ett svart hål, men nya teorier föreslår en något mer dramatisk förklaring, nämligen att plasmastrålarna kommer direkt från svarta hål när de invaderar en stjärna.

Detta baseras på nyliga observationer utförda av Swift-satelliten, vilka indikerar att generatorn för nämnda plasmastrålar kan vara verksamma i upp till 10,000 sekunder, vilket långt överskrider vad neutrinoteorin (vilken involverar plasma som hettas upp av neutriner i materiaskivan som bildas kring ett svart hål) kan tillåta.

Forskare vid universitetet i Leeds vill nu mena på att materia som faller in i ett svart hål kan generera extrema elektromagnetiska krafter som koncentrerar och driver plasmastrålarna samman med långvariga gammastrålar. För att detta skall vara möjligt, måste materian rotera mycket snabbt, och ett sätt att förklara detta är, enligt Sergej Komissarov vid Leeds universitet, att anamma invasionsteorin. Om vi använder ett dubbelstjärnesystem som exempel, i vilket den ena stjärnan har kollapsat till ett svart hål som ger sig på sin levande följeslagare och konsumerar den inifrån, kan både den höga rotationshastigheten och förlängda gammastrålarna förklaras på ett naturligt sätt, menar Komissarov.

”Dock fordras ytterligare forskning, såväl teoretisk som praktisk, för att komma till definitiv klarhet i frågan.” säger Komissarov.

Illustration från ScienceDaily.com

GigaGalaxy Zoom mot Vintergatans centrum

Giga Galaxy Zoom är ju det häftigaste som finns just nu!

De senaste bilderna från projektet visar området mellan Vattumannens och Skorpionens stjärnbilder mot vår galax centrum i extremt hög detalj, med inzoomningar.
Bara att gå dit och frossa.

Astronomy.Com har en artikel om de senaste bilderna.


Uppdaterat av Mr Space

Exempelbild: The Cat's Paw Nebula.
Cat's Paw finns även på APOD (2003 July 17).


2009-09-22

Fuglesang kvittrar igen på @CFuglesang

"Förbereder för prat på KTH måndag 28/9 kl 16. Öppet för alla intresserade. Ska visa den film vi just nu gör om vår flygning."

"Sista datatagningen i snurrstolen. Hurra! Hoppas vi lärt oss något om balansinnet när jag nu suttit av runt 10000 varv där."

Hubble Deep Field-animering


Bilden: En gif-animering av Hubble Deep Field-animationen.

En flygning med hjälp av Hubble Space Telescope:s syn av tidiga stjärnor och galaxer i Hubble Deep Field.
Mer info finns på http://bit.ly/XmaF5


Avmontering pågår

Avmontering av STS-128-rymdfärjan Discovery från NASA:s specialbyggda flygplan "Shuttle Carrier Aircraft", av märket Boeing 747, pågår för fullt.

STS-127 berättar idag!


Besättningen på STS-127, från i somras, kommer att på NASA:s huvudkontor berätta om sin resa till ISS och arbetet där samt svara på frågor. Detta sker nu idag och kan beskådas live på bl a NASA TV.

2009-09-21

Månen kallast i solsystemet

Den 18:e juni i år, påbörjade NASAs Lunar Reconnaisance Orbiter (LRO) och dess följeslagare Lunar Crater Observation and Sensing Satellite (LCROSS) sin färd mot Månen i syftet att bland annat mäta dess temperaturskiftningar och kartlägga ytan.

I torsdags förra veckan rapporterades de första resultaten av LROs Diviner Lunar Radiometer Experiment, vilken utför de första globala undersökningarna av månytans temperatur. Mätningar visar på att det vid Månens sydpol finns kratrar som hyser temperaturer som nedstiger till mindre än -239 C, vilket är bland de lägsta temperaturer som uppmätts någonstans i vårt solsystem, inklusive Plutos yta.

Det kan förefalla högst underligt att Månen, som i jämförelse med de yttre planeterna ligger tämligen nära Solen, kan presentera sådana extrema temperaturer, men faktum är att det inte har med avståndet från Solen att göra, utan snarare att det finns områden på Månen som aldrig exponeras för solljus. Faktum är att det kan finnas områden på planeten Merkurius som är ännu kallare. Den enda värme dessa kroppar hyser är den från deras inre, vilket innebär att det endast rör sig om ”överbliven” värme från då de bildades, alternativt egna radioaktiva sönderfall. Ändock förblir nämnda områden kalla och förmögna att utstråla upp till -263 C utan att återfå någon värme från Solen.

Nyheterna angående de låga temperaturerna framföder idéer om möjligheten att fruset vatten kan förekomma i kratrarna och här kommer vi till ett av LCROSS uppdrag: LCROSS slår ned på Månen den 9:e oktober och kommer då att använda splittret det åstadkommer för analys om huruvida det innehåller spår av is. Ni kommer givetvis att kunna läsa om resultaten här på SpaceFlash!

2009-09-20

Ganymede

Apropå dvärgplaneten Haumea, så publiceras en detaljrik bild på Jupiters och hela solsystemets största måne Ganymede på APoD. idag!
Bilden på månen, som är större än Merkurius och Pluto, är sammansatt av en mosaik av bilder tagna  av rymdsonden Galileo som cirkulerade runt Jupiter mellan1995 och 2003. 

Mars bekänner färg?

Hitintills har man förutsatt att Mars roströda färg beror på att berggrundens metaller (som till stor del består av järn) oxiderats som konsekvens av kontakt med de floder och stora hav vilka sannolikt existerade på planeten då solsystemet ännu var ungt. Emellertid tyder nya studier på att det fina damm som täcker Mars yta, och även förekommer i dess atmosfär, snarare kommer sig av erosion och förslitningar på planetskorpan.

Enligt Jonathan Merrison vid Århus Mars Simulation Laboratory i Danmark behöver förekomsten av rinnande vatten inte ens ha varit av signifikant betydelse, vilket i sig skapar ny debatt kring vattnets funktion i Mars historia.

Eftersom de flesta berg och klippor kring Mars ekvator består av basalt (en magmatisk bergart), torde planetens egentliga färg vara svart, menar Merrison, som tillsammans med kollegor utförde en simulation av sandförflyttningen på Mars genom att försegla kvartssand i kolvar vilka sedan ”tumlades” under flera månaders tid motsvarande några tiotal miljoner varv. Efter sju månader hade nära tio procent av sanden reducerats till damm och då magnetit (en oxid förekommande i Mars basalt) sedan tillsattes upptäckte man hur dammet successivt antog en rödare nyans ju mer kolvarna tumlades.

Samma effekt uppnåddes i torr koldioxid, det vill säga en atmosfär liknande Mars nuvarande, vilken kan ha en viss inverkan på den geologiskt nyliga förekomsten av det röda dammet.

Än så länge är det för tidigt för att fastställa någonting definitivt, men Jonathan Merrison menar på att genom att fortsätta simulera förhållanden på Mars, samt utveckla korrekta motsvarigheter, kommer vi tvivelsutan att vinna större kunskap om den röda planetens dammtäckta yta.

Första realististka rymdfartsspelet 25 år!

Det klassiska rymdfartsspelet Elite från 1984 firar 25-års jubileum nu i dagarna.
Spelet har revampats två gånger, där den andra versionen Elite II: Frontier från 1993 är den som jag minns bäst.

Spelen, inklusive den allra första versionen som först skrevs till BBC Micro Computer och var framgångsrikt på alla de stora hemdatorerna under tidigt 80-tal har fortsatt att spelas tills idag och har portats över till moderna datorer och operativsystem.

I spelet tar man rollen av en pilot, med ett risigt gammalt skepp och 100 krediter. Sedan kan man göra vad man vill i ett enkelt ekonomiskt system som innefattar imperiell militär, smuggleri, gruvdrift, handel, transport och prisjägeri för att få pengar till bättre skepp och utrustning för att kunna nå längre bort i universum.

Sedan har man flera galaxer att utforska. Bortsett från att man kan hoppa mellan solsystem snabbare än ljuset genom hyperrymden uppför sig spelet på ett mycket trovärdigt sätt. Alla stjärnsystem man kan besöka (100 tusentals, på ett spel som rymdes på en gammal diskett!) genereras genom sinnrika algoritmer så att spelaren har en närmast outtömligt mängd möjligheter att resa.
Spelet går också i "realtid" fast med möjligheten att snabbspola över de tråkiga delarna, som att färdas i en vecka mellan två planeter i ett solsystem.

David Braben som med sällskap av en programmerare till skapade spelet berättar i en jubileumsintervju om hur spelmarknaden såg ut då och hur svårt det vara att marknadsföra ett spel som inte kunde spelas klart på bara tio minuter. Spelet är också ett av de första att använda sig av full 3D-grafik.

Dvärgplaneten Haumea

Studier av dvärgplaneterna har kanske inte förväntats ge några sensationella nyheter, men lite av intresse noteras där ändå.

Haumea är det fjärde största objektet i Kuiperbältet efter Eris, Pluto och Makemake. Speciellt med dvärgplaneten är att den är avlång 1000 : 1600 : 2000 km på respektive diameter och att den roterar snabbare än något annat känt objekt av den storleken i vårt solsystem. Ett dygn är 3,6 timmar. Dess form och rotation är troligen beroende på en kraftfull kollision för över en miljard år sedan.

Data om form och rotation har kunnat utmätas från ljusförändringar under observation av Haumea. Dess densitet kan avgöras av samma faktorer och det säger oss att det är en stenbaserad himlakropp täckt i is.
Man har också kunnat observera en färgskiftning på ytan i både synligt och infrarött ljus som tyder på en lokalt varierad sammansätting av ytan. Denna fläck skiftar mot rött i synligt ljus och antas tyda på att det är en högre koncentration av organiska material eller mineraler där, alternativt klar is.

Bättre observationer av Haumea väntas då ESOs VLT (Very Large Telescope) börjar användas tidigt 2010.

Flygrutten - Uppdaterad


Så snart solen går upp på söndagsmorgonen - och vädret tillåter det (vilket det ser ut att göra) - där borta på västkusten i USA, så flyger Discovery hem (på ryggen av Boeing-planet)tvärs över landet till NASA:s Kennedy Space Center i Florida.
Resan är beräknad att ta två dagar, med två stopp innan slutlandning med bränslepåfyllning i Amarillo, Texas och övernattning i Louisiana.


UPPDATERING
Så vid soluppgången lokal tid (15.20 sv. tid) idag söndag inleddes överflygningen med Discovery på ryggen av Boeingplanet.

Dag 1
Första anhalt: Rick Husband International Airport i Amarillo, Texas.
Nästa mellanlandning: Barksdale Air Force Base i Shreveport, Louisiana. Övernattning.
Ett stopp till innan Barksdale kan bli aktuell beroende på vädret.

Se inledningen på http://www.youtube.com/watch?v=sa5MQag-UcQ
 
Håll koll på flighten på http://flightaware.com/live/flight/NASA911 och på http://www.spaceflightnow.com/shuttle/sts128/status.html.


UPPDATERING 2
Discovery har nu kommit hem.