2009-09-24

På studiebesök i planetfabriken

NASAs Spitzer Space Telescope har tagit en närmare titt på stjärnan LRLL 31 och noterat ett udda scenario kring den unga stjärnan. Någonting som troligen är ytterligare en stjärna, alternativt en planet, förefaller att röra om i den materiaskiva som kretsar kring stjärnan.

Materiaskivor som sådana består av gas och dammpartiklar; det är ur dessa planeter bildas, och även om detta är en lång process som tar miljontals år, erbjuder Spitzer en sällsynt möjlighet att skåda rakt in i vad som mycket väl kan vara födelsen av ett nytt planetsystem.

Under fem månader har rymdteleskopet observerat LRLL 31 och till forskarnas stora förvåning har man under denna tid kunna konstatera att ljuset har varierat på oväntade sätt och detta under en så kort tid som en vecka. Både intensiteten och det infraröda ljusets våglängd förändrades, vilket snart gav upphov till teorin att stjärnan tidvis skyms av en nära följeslagare som rör om i den kringliggande materian. Oavsett det är en annan stjärna eller en planet som håller på att bildas, måste kroppen befinna sig på tämligen nära avstånd från LRLL 31 för att kunna flytta på materian så fort – det kan röra sig om så lite som en tiondel av Jordens avstånd till Solen.

Än så länge vet man inte huruvida det har hunnit bildas några planeter kring LRLL 31, men
man planerar att följa upp det hela från jordbundna teleskop i syfte att finna reda på vad det är som orsakar störningar i gasskivan.


Illustration från NASA

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar