2010-01-08

Mörk materia mystifierar!

Hitintills har man räknat med att ungefär 17% av materian i Universum består av vanlig materia, det vill säga de protoner, neutroner samt andra baryoner vilka bildar stjärnor, planeter och allting vi kan se runtomkring oss. De resterande 83 procenten antas bestå av den mystiska mörka materia vars existens antyds endast av dess gravitionella verkan på synlig materia.

Nya rön visar dock på att andelen materia inte alls är så proportionerlig till motsvarande antimateria i galaxerna, då man har funnit individuella dvärggalaxer bestående av endast 0.2% vanlig materia:

”Man hade kunnat förvänta sig att galaxer och galaxhopar skulle bestå av samma saker som Universum i sin helhet” säger Stacy McGaugh, astronom vid Marylands Universitet, vilken lett ett internationellt forskarteam i mätningarna av galaxerna. ”Om du beräknar andelen vanlig materia i varje objekt, samt dess totala massa, borde du få samma sjuttonprocentsfraktion.”

Men deras forskningsarbete har visat att vissa individuella objekt har en mycket lägre andel vanlig kontra mörk materia, relativt till den kosmiska blandningen, och ju mindre en galax är, desto större andel mörk materia tycks den bestå av. Detta väcker en högst intressant fråga: Var finns alla frånvarande baryoner?

”Det korta svaret lyder helt enkelt: Vi vet inte.” säger McGaugh ”Det finns många spekulationer varav vilka de flesta är antingen lättavfärdade eller otestbara. Så för närvarande är detta ett problem utan uppenbar lösning.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar