2010-09-01

Chilenska gruvarbetarna får varm mat, TV-spel och - hjälp av NASA!

Gruvarbetarna får nu hjälp av NASA.
Aldrig förr har ett så stort räddningsuppdrag utförts för så många under så lång tid och på ett sådant stort djup!

Sedan den 5 augusti befinner sig de 33 instängda chilenska gruvarbetarna på 700 meters djup i en guld- och koppargruva i den norra delen av landet.
De har nu inte bara fått bl a TV-spel och varm mat nedsända till sig, utan de har nu även fått hjälp av den amerikanska rymdorganisationen NASA. Deras erfarenheter av att ha människor isolerade från omvärlden under lång tid är mycket värdefulla i detta sammanhang.

Igår höll de ett möte med den chilenska hälsoministern om detta, för att ge tips om hur man kan överleva instängda under jorden och behålla sin fysiska och mentala hälsa.
Det kan ta upp till fyra månader innan de får se solens ljus igen, så NASAs tips är mycket värdefulla.

Mer information om detta finns bl a på NASAs hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar