2009-09-14

Jupiter fångade in komet som tillfällig måne

Jupiters starka gravitation är känt för att dra till sig omkringflygande objekt från rymden.
I mitten av 1900-talet drogs kometen 147P/Kushida-Muramatsu in i dess gravitationsfält och betraktades som en tillfällig måne. Tolv år senare lyckades den ta sig därifrån igen.
Under den tiden, har nya rön presenterats, höll den en mycket oregelbunden bana runt jätteplaneten (se bild).

Läs mer på http://bit.ly/333Z8L
Figure showing comet Kushida-Muramatsu’s orbital path around Jupiter (credit: Ohtsuka/Asher)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar