2009-09-11

Väderfaktorn enda hotet

Att landa en en rymdfärja är inte alltid lätt! Se vad som hände med STS-107 Columbia 2003 när de återinträdde i atmosfären! Efter denna incident, som vid explosionen dödade de sju besättningsmedlemmarna, görs alltid flera kontroller av bl a de isoleringsplattor som ska skydda mot hettan vid återinträdet av just atmosfären.

STS-128 är i perfekt skick så någon fara under landningen, pga defekta delar, finns inte denna gång! Väderfaktorn är det enda hotet just nu och det är därför som de två första landningsförsöken avbröts.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar